Zarządzanie nieruchomościami
Czynności prawne, prowadzenie dokumentacji i księgowości
Obsługa techniczna i media
Utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa
Dodatkowe czynności
Remonty i modernizacje