Remonty i modernizacje

  • przygotowanie planu remontowego dla nieruchomości,
  • wybór wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury uprzednio przyjęte przez właścicieli i zarządcę,
  • nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi i inwestycyjnymi,
  • odbiór wykonywanych remontów i egzekwowanie praw gwarancyjnych,
  • przeglądy budowlane nieruchomości wykonywane przez inspektorów nadzoru budowlanego posiadających odpowiednie uprawnienia,
  • prowadzenie dokumentacji nieruchomości: książek obiektu, protokołów, przeglądów oraz dokumentacji technicznej itp.