Obsługa techniczna i media

Z należytą starannością dbamy o stan techniczny zarządzanych przez nas nieruchomości. Przeprowadzamy wszelkie niezbędne remonty i modernizacje a także dbamy aby nasze budynki miały zapewnione wszelkie przewidziane prawem przeglądy.

  • zawieranie umów o dostawę do nieruchomości wspólnej energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, świadczenia usług kominiarskich oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,
  • zapewnienie dostawy mediów: energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywozu śmieci,
  • opracowanie regulaminu sposobu rozliczania dostaw mediów,
  • prowadzenie indywidualnych rozliczeń współwłaścicieli, w tym naliczenia zaliczek na fundusz remontowy oraz fundusz eksploatacyjny,
  • bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie bieżących napraw budynku,
  • usuwanie awarii w nieruchomości wspólnej.