Utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa

  • zlecanie utrzymania czystości terenów wokół nieruchomości i w budynkach,
  • zlecanie dozorcom wykonywania na bieżąco wszelkich czynności zgodnie z umową,
  • informowanie Zarządu nieruchomości o zdarzeniach, które mogą wpływać na funkcjonowanie nieruchomości,
  • zlecanie zadań porządkowych wynikających z decyzji właściwych organów samorządowych i administracji państwowej.