Zarządzanie nieruchomościami

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami wszelakiego rodzaju. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, profesjonalne i merytoryczne podejście do klienta oraz wiedza fachowa stanowi stabilny fundament wykonywanych przez nas usług.

Proponujemy usługi w zakresie zarządzania nieruchomością. Wykonujemy pełen zakres czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością, zgodnie z ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą prawo budowlane oraz innymi ustawami i przepisami dotyczącymi nieruchomości. Zakres powierzonych obowiązków określa umowa zawarta pomiędzy właścicielami nieruchomości, a zarządcą.

Zarządzanie nieruchomościami wymaga od podmiotu wykonującego czynności, mieszczące się w ramach w/w pojęcia, posiadania wiedzy interdyscyplinarnej. Wiedzę powyższą jesteśmy gotowi zapewnić poprzez wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.