Dodatkowe czynności

  • stały kontakt z właścicelami lokali mieszkalnych,
  • przygotowanie i obsługa zebrań nieruchomości,
  • składanie Zarządowi nieruchomości w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności,
  • przygotowywanie raportów dla Zarządu nieruchomości oraz okresowe spotkania z Zarządem omawiające sprawy bieżące,